Enligt den rapport om epidemikurvan från det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) som offentliggjordes i dag finns det i motsatt riktning fyra regioner med ett genomsnittligt Rt-värde som är lika med eller större än 1. Det rör sig om Nord (1,00), Centrum (1,10), Alentejo (1,02) och Madeira (1,08).

Lissabon och Vale do Tejo har nu ett Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av covid-19 till följd av en smittad person - på 0,94 och Algarve på 0,95, men det är Azorerna som har det lägsta värdet med 0,84.

När det gäller förekomsten av nya fall per 100 000 invånare efter 14 dagar utmärker sig Algarve med en ackumulerad nivå på över 480 fall, medan regionerna Norr, Centrala, Lissabon och Vale do Tejo och Alentejo ligger på en mellannivå mellan 240 och 479,9 fall av infektion.

De autonoma regionerna Azorerna och Madeira har en bättre situation när det gäller denna indikator, med en ackumulerad incidens under 14 dagar på mellan 120 och 239,9 fall per 100 000 invånare, enligt rapporten.

Enligt uppgifter från INSA uppvisade Portugal en nationell genomsnittlig Rt på 0,99 mellan den 18 och 22 augusti, med ett genomsnitt på 2 175 nya fall per dag, vilket är en liten ökning jämfört med de 2 156 dagliga infektionerna under föregående vecka.