Utbildningsministeriets beslut är en följd av ett yttrande från generaldirektoratet för hälsa, som rekommenderar "en screening riktad till skolgemenskapen", oavsett om de är vaccinerade eller inte.

Nästa läsår börjar mellan den 14 och 17 september och senast den 15 oktober måste alla elever i den tredje cykeln och gymnasiet samt anställda på alla utbildningsnivåer testas.

Fram till slutet av den första undervisningsveckan kommer lärare och personal att testas, i en övning som börjar den 6 september och slutar den 17 september. Gymnasieeleverna kommer att följa efter under de följande två veckorna, mellan den 20 september och den 1 oktober, och slutligen eleverna i den tredje cykeln, mellan den 4 och 15 oktober.

I ett uttalande motiverar utbildningsministeriet åtgärden med att man hänvisar till "framgången med den nationella teststrategin för SARS-CoV-2", som visade på sambandet mellan infektionsfall i skolmiljö och förekomsten i samhället.

Lärare och personal började vaccineras mot covid-19 under förra läsåret, i mars, och nu vaccineras barn från 12 års ålder.

Bara under helgen den 14 och 15 augusti vaccinerades över 160 000 ungdomar mellan 16 och 17 år och under lördagen och söndagen fick cirka 148 000 ungdomar mellan 12 och 15 år sin första dos av vaccinet.

Nästa helg kommer också att ägnas åt dessa åldersgrupper, som enligt den kalender som fastställts av Covid-arbetsgruppen bör ha fått en fullständig vaccination senast den 19 september.