Nästan 80% färre nya abonnenter än under första halvåret 2020

Netflix abonnentbas har haft en imponerande tillväxt under de senaste åren. Under det tredje kvartalet 2017 nådde videostreamingjätten över 100 miljoner abonnenter, visar uppgifter från Statista. I slutet av 2018 hoppade antalet användare till nästan 140 miljoner och fortsatte att öka. Under 2019 började cirka 28 miljoner nya abonnenter använda Netflix tjänster, vilket visar nästan samma årliga ökning som året innan.

Statistiken visar att 2020 markerade den högsta årliga ökningen, med 36,6 miljoner användare som anslöt sig till Netflix abonnentbas. Förra året nådde företaget dessutom över 200 miljoner abonnenter världen över.

Abonnenttillväxten har dock minskat betydligt sedan dess. Mellan januari och mars började cirka 4 miljoner människor använda Netflix tjänster. Under de tre månader som avslutades den 30 juni lade streamingjätten endast till 1,5 miljoner betalda abonnenter världen över, vilket är den lägsta kvartalsökningen sedan andra kvartalet 2013.

Enligt företagets senaste vinstmeddelande lade Netflix till 5,5 miljoner abonnenter under första halvåret 2021, jämfört med mer än 25 miljoner under samma period för ett år sedan. En av de största utlösande faktorerna för denna 80-procentiga minskning jämfört med föregående år var den rekordstora tillväxten under 2020.

Företagets egen bedömning av avmattningen visade att COVID-19 skapade en viss klumpighet i medlemstillväxten och att många av de 36,5 miljoner nya abonnenterna 2020 annars kanske hade tecknat sig i år. De pandemirelaterade produktionsförseningarna spelade dock också en stor roll, vilket resulterade i en försvagad innehållslista för det första halvåret 2021.

Med ett innehållsutbud som är förskjutet mot andra halvåret förväntar sig Netflix att abonnenttillväxten ska ta fart igen och prognostiserar nettotillskott på 3,5 miljoner för årets tredje kvartal.

Nordamerika är fortfarande den största Netflix-marknaden, EMEA-länderna ligger tätt efter

Under andra kvartalet 2021 hade Netflix nästan 74 miljoner betalande abonnenter i USA och Kanada, vilket gör Nordamerika till företagets största och mest lönsamma marknad. Under de tre månader som avslutades den 30 juni uppgick Netflix intäkter från USA och Kanada till över 3,2 miljarder dollar, nästan 35 % mer än EMEA-länderna som den näst största marknaden.

Statistik visar dock att antalet användare i Europa, Mellanöstern och Afrika är nära att nå upp till den nordamerikanska regionen. Under andra kvartalet 2021 hade videostreamingjätten 68,7 miljoner abonnenter i EMEA-länderna, vilket är 5,3 miljoner färre än i USA och Kanada.

Asien och Stillahavsområdet är fortfarande den minsta marknaden för Netflix men också den snabbast växande. Tidigare uppgick antalet abonnenter i länderna i regionen till ungefär hälften av antalet betalande kunder i Latinamerika. Netflix abonnentbas i APAC fördubblades dock nästan mellan början av 2019 och 2021 och nådde nästan 28 miljoner under årets andra kvartal.