EU:s råd har tagit bort fem länder, däribland USA, från listan över länder för vilka reserestriktioner bör upphävas.

Majoriteten av medlemsstaterna röstade och beslutade för att återigen tillämpa restriktioner för amerikaner som kommer till europeiskt territorium och återuppta de åtgärder som upphävdes i juni, men detta är en rekommendation och varje land kan besluta om det vill anta den eller inte.

Enligt EU:s råd: "Efter en översyn enligt rekommendationen om gradvis upphävande av tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU uppdaterade rådet listan över länder för vilka reserestriktioner bör upphävas. I synnerhet Isreal, Kosovo, Libanon, Montenegro, Republiken Nordmakedonien och Förenta staterna ströks från listan.

Rådet rekommenderar att medlemsstaterna gradvis upphäver reserestriktionerna vid de yttre gränserna för invånare från följande tredjeländer: Albanien, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Brunei Darussalam, Kanada, Japan, Jordanien, Nya Zeeland, Qatar, Republiken Moldavien, Saudiarabien, Serbien, Singapore, Sydkorea, Ukraina och Kina.