Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 677 personer inlagda på sjukhus i dag med Covid-19, 28 färre än i måndags, varav 136 på intensivvårdsavdelningar, 13 färre under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo, med 619 nya fall, och den norra regionen, med 744, har 71,4 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (7), i den norra regionen (2), i Algarve (3) och i den autonoma regionen Azorerna (1).

När det gäller offrens ålder var sju personer över 80 år, fyra mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som har flest fall, med 426 fler smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (323 nya fall) och mellan 30 och 39 år (295 nya fall).

Uppgifter från DGS visar även att det finns 1 494 färre aktiva fall, totalt 44 087, och att 3 389 personer rapporterades ha tillfrisknat under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totala siffran till 976 097 tillfrisknade.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 743 personer dött i Portugal och 1 037 927 fall av infektion har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo har 619 nya infektioner anmälts och hittills har 402 852 fall och 7 588 dödsfall rapporterats.

I den norra regionen har 744 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 399 633 fall av infektion och 5 509 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum fanns 292 fler fall, vilket innebär 138 294 infektioner och 3 093 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 82 fall, totalt 37 257 infektioner och 1006 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registreras 141 fler fall i rapporten, vilket innebär 39 641 infektioner och 434 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 21 nya fall, totalt 11 709 infektioner och 72 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu nio nya fall, vilket motsvarar 8 541 fall och 41 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 306 män och 8 437 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 589 personer över 80 år, 3 802 personer mellan 70 och 79 år och 1 609 personer mellan 60 och 69 år.