De dagliga rapporterna från generaldirektoratet för hälsa visar att det i augusti 2020 fanns 6 940 positiva fall av infektion, vilket är långt under de 69 296 fall som verifierades under hela augusti i år.

Samma trend ses när det gäller antalet dödsfall, med 87 dödsfall som tillskrivs Covid-19 i augusti 2020 och 382 i augusti i år, vilket innebär en ökning med 339 procent i jämförelsen mellan de två månaderna.

På hälso- och sjukvårdsnivå visar uppgifterna också på ett större tryck i augusti 2021, en månad då ett dagligt genomsnitt på 768 patienter lades in på sjukhus, vilket är högre än genomsnittet på 346 personer som behövde sjukhusvård i augusti 2020.

Samma scenario noterades på intensivvården, där man denna månad behandlade i genomsnitt 164 patienter per dag, medan genomsnittet i augusti 2020 låg på 39 patienter på dessa enheter.

Detta dagliga genomsnitt på 164 patienter på intensivvården motsvarar 64 procent av den fastställda kritiska tröskeln på 255 upptagna sängar.

Den höga förekomsten av fall i Portugal är enligt specialister förknippad med Delta-varianten av coronavirus, som anses vara mer överförbar än Alpha och som är ansvarig för 100 procent av infektionerna i alla regioner i landet, enligt uppgifter som släppts av doktor Ricardo Jorge, Nationella hälsoinstitutet (INSA).

I slutet av maj visade INSA:s uppgifter att Delta, som ursprungligen förknippades med Indien och först upptäcktes i Portugal i april, hade en prevalens på 4,8 procent av fallen i Portugal, med högst förekomst i Alentejo och Lissabon.

På statistiksajten Our World in Data ligger Portugal för närvarande på sjunde plats bland EU:s 27 länder när det gäller det genomsnittliga antalet fall under de senaste sju dagarna per en miljon invånare, med 217,39, efter Irland, som leder med 354,3, Cypern (309,2), Grekland (300,2), Frankrike (267,83), Estland (266,59) och Bulgarien (217,56).

Uppgifter från hälsoministeriet visar att från vaccinationsstarten den 27 december 2020 till den 30 augusti har mer än 14 miljoner vacciner mot Covid-19 administrerats i Portugal, plus 8,2 miljoner första doser och cirka 5,8 miljoner andra doser.