"Idag har vi uppdaterat rekommendationerna, inklusive en extra dos, en ny möjlighet till vaccination, för personer med immunosuppression och över 16 år, och denna dosadministration utförs under ledning och på recept av den biträdande läkaren", säger generaldirektoratet för hälsa till Lusa.

Enligt Graça Freitas kommer assistentläkare från och med idag att kunna utfärda detta recept, "som de redan gör för andra sjukdomar och som de har gjort tidigare och människor kommer att vaccineras" på hälsocentraler. Enligt henne kommer "hälsocentralerna att kunna vaccinera dem", eftersom denna process "kommer att vara exakt som i de andra faserna" med vaccinering av personer med hjärt-, andnings- och njursvikt och svårt sjuka patienter som ansågs prioriterade.

"Det kommer säkerligen att vara mindre än 100 000 personer" som kommer att kunna få denna extra dos av mRNA-vaccin från Pfizer och Moderna, sade hälsovårdsdirektören. "Det är inte en förstärkning. Det är en extra dos av vaccin, eftersom det kan ha hänt att immunförsvaret inte kunde reagera på vaccinet vid den tidpunkt då dessa personer vaccinerades", förklarade hon.

Enligt henne föreskriver uppdateringen av standarden också att den extra dosen ska administreras med ett minsta intervall på tre månader efter den sista dosen i det tidigare utförda vaccinationsschemat. "Personer som tog den sista dosen av vaccinet för tre månader sedan kan vaccineras, personer som tog den sista dosen av vaccinet för två månader sedan eller närmare måste vänta", sade Graça Freitas.

Enligt den standard som offentliggjordes i dag är berättigade personer de som kan ha vaccinerats under en period av allvarlig immunosuppression, nämligen personer som genomgått transplantationer av fasta organ, personer med hiv-infektion med T-CD4+ lymfocytantal <200/µL, cancerpatienter och personer med vissa autoimmuna sjukdomar som har genomgått behandlingar. "Rekommendationen är i linje med de senaste vetenskapliga bevisen och kan komma att justeras utifrån kunskapsutvecklingen", står det vidare i standarden. På frågan om möjligheten till en boosterdos för äldre svarade Graça Freitas att läkemedelsindustrin ännu inte har lämnat in respektive godkänd process till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

"När jag säger att den håller på att utvärderas är det i betydelsen att den studeras. Det betyder inte att den ska administreras nu, eftersom vi är noga med att förstå vad de internationella (EMA) och nationella (Infarmed) tillsynsmyndigheterna anger för oss i denna process", försäkrade hon. Enligt Graça Freitas håller DGS alltså på att sammanställa information och fortlöpande analysera de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga i de olika länderna i detta ämne, i väntan på EMA:s och Infarmeds indikationer.