EUSS-status måste sökas för att se till att de kan arbeta, få tillgång till offentliga tjänster och att alla förmåner som de får, inklusive HMRC:s förmåner som barnbidrag och skattelättnader, inte upphör.

Tidsfristen för att ansöka för EU-, EES- och schweiziska medborgare som bodde i Storbritannien senast den 31 december 2020 var den 30 juni 2021. Även om detta datum har passerats är det möjligt att göra en sen ansökan till inrikesministeriet om det finns rimliga skäl för att missa tidsfristen. Det finns ingen tidsfrist för berättigade familjemedlemmar som vill ansluta sig till en person som redan har status enligt EUSS i Storbritannien. De kan komma till Storbritannien när som helst, men måste göra en EUSS-ansökan inom 90 dagar efter ankomsten.

I maj skickade Förenade kungarikets regering brev till medborgare i EU, EES och Schweiz med praktiska råd om hur man steg för steg ansöker om EUSS. I augusti skickades ytterligare brev till dem som fortfarande behöver ansöka om stöd för att få veta hur de ska göra en sen ansökan.

Förenade kungarikets regering fortsätter att använda alla lämpliga kanaler för att uppmuntra dem som kan vara berättigade till EUSS att ansöka och få den status som de har rätt till. Varje dag får tusentals människor status som invandrare i Storbritannien genom det mycket framgångsrika EUSS-programmet. Den 30 juni 2021 hade över sex miljoner EUSS-ansökningar inkommit, varav över 400 000 från portugisiska medborgare.

EU, EES och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som är berättigade uppmanas att gå in på www.gov.uk/eusettlementscheme för att ansöka. Information om organisationer som ger stöd till utsatta sökande finns på www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme.

Sökande som inte känner sig trygga med att använda en dator eller en mobil enhet, eller som inte har tillgång till internet, bör kontakta Assisted Digital för att få hjälp med att göra en webbansökan på 03333 445 675.