Enligt PJ använde mannen, som arresterades den 30 augusti, en låga och hans handlingar satte "människors fysiska integritet och liv, hus och det stora skogsområdet i fara".

"Han satte eld i skogen, som gränsar till ett stadsområde, vilket resulterade i att cirka en hektar brann, vilket skulle ha fått allvarligare konsekvenser om myndigheterna inte hade ingripit snabbt", säger PJ i ett uttalande.

Anhållandet av den misstänkte skedde genom direktoratet för centrumet, i samarbete med arbetsgruppen för centrumet och söder för minskning av bränder på landsbygden.