"Just nu är allt vi kan göra med icke-kliniska prövningar gjort. Vi har redan visat att vaccinet är effektivt på djur, vi har redan visat att det inte är giftigt. Nästa steg skulle vara att gå över till kliniska prövningar. Det som hände med nästan alla vacciner är att det fanns ett starkt statligt stöd. Trots de kontakter som har tagits, intresset och vissa möten väntar vi fortfarande", säger Bruno Santos, verkställande direktör för Immunethep, till Lusa.

Enligt den ansvarige för bioteknikföretaget med säte i Cantanhede, i Coimbra-distriktet, skulle företaget, om det redan fanns garantier för finansiering från regeringen, redan denna månad kunna "begära tillstånd för att inleda kliniska prövningar från Infarmed". Om vi inte har finansieringen kan vi förlora några månader", sade han och konstaterade att det behövs cirka 20 miljoner euro för den kliniska försöksfasen.

Bruno Santos anser att det enklaste och snabbaste sättet att finansiera processen skulle vara att "köpa vacciner i förväg, som man gjorde i USA och Tyskland". Den möjlighet som regeringen tog upp innebar att ansöka om EU-medel, där företaget som grundades 2014 ansökte om en finansieringslinje. "Om vi fick 80 procents finansiering har vi ett antal investerare som var intresserade och vi skulle kunna täcka de övriga 20 procenten, men det belopp som ska stödjas kanske inte är så stort", konstaterade han.

Beslutsfristen för den inlämnade kandidaturen löper dock först ut den 31 december, förklarade han. "Med alla de osäkerheter vi har, som är verkliga, kan jag inte fastställa en tidsfrist. Jag är beroende av alla variabler, men vi kommer att förlora några månader här under en period som skulle vara kritisk", betonade han.

För Bruno Santos är det "lite frustrerande", efter all utveckling som företaget har gjort och som har presenterat en lösning som "fortfarande är giltig och som fortfarande kan vara användbar", att bara vara beroende av finansieringsfrågan. Även i en tid då många av västländerna redan har vaccinerat en stor del av befolkningen betonar Immuntheps medgrundare att vaccinet fortfarande är användbart. "Det har egenskaper som gör det intressant för utvecklingsländer, på grund av den enkla administreringen, som inte behöver göras av sjukvårdspersonal, inte behöver någon kylkedja och eftersom viruset fungerar som en helhet har det en större täckning av varianterna, vilket gör det ännu mer användbart för Portugal och för utvecklade länder, eftersom de nya varianterna sänker effektiviteten hos vacciner som Pfizer eller Moderna", betonade han.