Både hussvalor och svalor anlände tidigt förra våren och började häcka tidigare än planerat. De är båda dubbelhäckade och lämnar snart efter det att den andra kullen av ungar kan flyga långa sträckor. Detta skulle alltså ha skett tidigare än normalt.

För det andra var de förhärskande nordliga vindarna ovanligt ihållande och starka i augusti, vilket gav gynnsamma förhållanden för flyttning söderut. Mina lokala Pallid Swifts lämnade också tidigt och kan också ha dragit nytta av den "fria resan".

Alan Vittery, via e-post