På det kulturella och konstnärliga området har man vidtagit extraordinära och tillfälliga åtgärder för att hantera pandemin, särskilt när det gäller att planera om och ställa in konstnärliga föreställningar.

När det gäller föreställningar lyfter Deco fram tre olika situationer, eftersom det finns skillnader beroende på om det handlar om en inställd eller ombokad föreställning, om biljetten köptes för 2021 års upplaga eller om det rör sig om biljetter som köpts för 2020 års upplaga och som så småningom skjutits upp igen till 2022.

Om en festival, föreställning eller liknande har ställts in 2020 ger en avbokning konsumenten rätt till återbetalning av biljettpriset och denna återbetalning måste ske inom 60 arbetsdagar efter det att avbokningen meddelats. Om det däremot handlar om en omplanering av föreställningar som har planerats till 2021 finns det i detta fall inte längre någon återbetalning av biljettpriset; föreställningen måste dock äga rum före utgången av 2022.

En annan situation uppstår när en festival, show eller liknande, som har planerats för 2021 års upplaga (OBS: det är inte ett uppskjutet evenemang från 2020) och sedan skjuts upp eller ställs in, i detta fall var återigen tillgången till återbetalning för konsumenter begränsad. Arrangören kommer att utfärda en kupong som är giltig fram till den 31 december 2022 och därför kan konsumenten inte omedelbart kräva återbetalning, men om de inte använder kupongen innan den löper ut kan konsumenten kräva återbetalning inom 14 arbetsdagar.

Slutligen, när det gäller evenemang som planerades för år 2020, men som kommer att äga rum först år 2022, har konsumenterna nu rätt att begära återbetalning av respektive pris, men var uppmärksam - inom 14 arbetsdagar från de uppgifter som lämnats för att evenemanget ska äga rum år 2021. Om de inte gör det inom denna period måste biljettinnehavarna acceptera att föreställningen flyttas och förlorar rätten till återbetalning.

Kuponger

Biljettinnehavare till festivaler år 2021 som har ställts in eller flyttats har rätt till en kupong av samma värde som det betalda priset, som kan överlåtas till tredje part och som är giltig till och med den 31 december 2022. Om biljetten inte används fram till det datumet har innehavaren rätt till återbetalning som måste begäras inom 14 arbetsdagar.

Kupongen kan användas för att köpa en biljett till samma föreställning på ett nytt datum eller till andra evenemang som anordnas av samma arrangör.

Vanliga frågor om uppskjutna evenemang

Den festival jag köpt en biljett till har fått ett nytt datum. Kan jag få en extra avgift?

Nej, om evenemanget flyttas kan det inte innebära en ökning av biljettpriset för dem som redan hade en biljett på det datum då evenemanget flyttades.

Om jag använder kupongen för ett annat dyrare evenemang från samma arrangör, måste jag betala skillnaden?

Ja. Kupongen kan användas som en delbetalning, resten ska betalas. Om priset för det andra evenemanget däremot är lägre än kupongen kan skillnaden användas för andra evenemang av samma arrangör.