Vi träffas på parkeringen vid kullens nedre del här:(https://goo.gl/maps/ZoYeiopiNpJj8GB59) kl. 8.45 för start kl. 9.00. Det blir en cykeltur på 35-40 km med mindre än 500 höjdmeter och ett caféstopp någonstans på vägen.

Om du vill följa med på en av dessa turer, meddela mig detta via sms eller e-post! Om en tur måste ställas in av någon anledning, t.ex. på grund av dåligt väder, kommer meddelandet om avbokning att ske via sms, så se till att jag har ditt mobilnummer!

Ryttarna måste bära hjälm för sitt eget skydd. Priset för deltagande är 5 euro per ryttare och tur.

Algarve Bike Rides har en olycksfallsförsäkring och du kan omfattas av denna för varje enskild tur. För att omfattas av försäkringen måste du skicka ett e-postmeddelande med ditt fullständiga namn och födelsedatum till paul.beesley@sapo.pt minst 24 timmar före en tur som du vill omfattas av försäkringen.

Du bör också se till att din cykel är väl underhållen och i gott och säkert skick och att du har med dig minst en reservslang och en pump.

För ytterligare information, vänligen kontakta Paul Beesley på paul@algarvebikeholidays.com.

Eller ring 913 226 954