"Jag kan säga att vi inom tre veckor förmodligen kommer att nå detta värde [85 procent av befolkningen med fullständig vaccination] och att regeringen då kommer att kunna fatta beslut, efter att ha lyssnat på experterna vid den tidpunkten", sade Mariana Vieira da Silva vid den presskonferens som hölls efter ministerrådets slut.

Ministern vidhöll att prognosen från juli visade att 85 procent av befolkningen skulle vara vaccinerade mot Covid-19 i början av oktober och att kalendern för närvarande "ligger relativt nära" det datumet.

"Jag kan inte i dagsläget säga om det fortfarande kommer att ske i september eller i början av oktober", betonade Mariana Vieira da Silva, som flera gånger fick frågor om nästa fas av lättnader i avspärrningarna och lättnader i restriktionerna som införts på grund av Covid-19.