Detta förslag till inkomstpolitik för 2022 godkändes av centralens nationella råd och kommer att vara vägledande för CGTP-förbunden i framtiden.

Dokumentet definierar alla de krav som Intersindical och dess fackföreningar kommer att kämpa för, nämligen värdering av löner och karriärer, kamp mot otrygghet, respekt för arbetsrättigheter och arbetstidsförkortning.