Här har du chansen att se allt från däggdjur, fåglar, reptiler och groddjur, fjärilar och nattfjärilar, andra insekter, spindlar och sniglar. Träd och blommande växter ingår också.

För att underlätta användningen är varje avsnitt kodat med en symbol för snabb hänvisning.

Du får resa från Medelhavets östra till västra ände. I boken ingår de arter som finns i Portugal och Algarve. Medan de flesta livsmiljöer i Medelhavet är låglänta, sträcker sig guidens område in i bergens utlöpare. Snäckor och djur som man sannolikt kan se när man snorklar beskrivs och illustreras också.

Paul Sterry är biolog, författare och fotograf. Han tar bilder för sitt fotobibliotek Nature Photographers Ltd. Man kan tydligt se att han älskar att fotografera det han ser.

Även om det här är en omfattande guide så presenterar den bara de vanligaste arterna så det är viktigt att notera. Det är dock fortfarande en utmärkt referenskälla. Boken är lätt att följa och bilderna är bra.

På det hela taget är det en bra bok att läsa och den kommer att tilltala alla naturälskare, särskilt de som reser och är djurentusiaster.