Ingen älskar mig

Ingen bryr sig

Jag är helt ensam

När jag klättrar uppför trapporna

Till min ensamma säng

Jag är död

Någon älskar mig

Någon bryr sig

Jag är inte ensam

När jag går ner för trappan

Till min älskade

Jag lever

Roberto Knight Cavaleiro