Denna ståndpunkt delades av António Costa på sitt officiella Twitterkonto i slutet av Infarmed-mötet i Lissabon om utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Portugal, där även statschefen Marcelo Rebelo de Sousa, ordföranden för republikens församling Ferro Rodrigues samt företrädare för partier med parlamentarisk representation deltog.

Enligt premiärministern finns det vid mötet om den epidemiologiska situationen i Portugal "ett tydligt budskap kvar".

"Det är upp till var och en av oss att upprätthålla skyddsreglerna så att vi kan fortsätta att besegra viruset", skrev António Costa.

Premiärministern gav sedan beröm, särskilt till sjukvårdspersonal i kampen mot covid-19.

"Befolkningens starka deltagande, vårdpersonalens engagemang och ett effektivt genomförande av vaccinationsstrategin gör Portugal till ett av de länder i världen som har den högsta vaccinationsgraden mot covid-19", sade han.

Nästa vecka kommer regeringen i ministerrådet att tillkännage att flera restriktioner upphävs och att en ny ram av åtgärder kommer att gälla med tanke på den nya vaccinationsfrekvens som finns i Portugal och den nedåtgående banan i förekomsten och överföringen av covid-19 i Portugal.