"I juli 2021 registrerades 2,8 miljoner passagerare på de nationella flygplatserna och 16 500 ton gods och post (+116,1 % respektive 71,9 % jämfört med juli 2020)", enligt det nationella statistikinstitutet (INE).

Jämfört med juli 2019 minskade passagerarrörelsen med 55,8 %, medan frakt- och poströrelsen minskade med 10,3 %.