Efter ett möte med ledningen för Santander Totta, där organisationerna säger att banken var "oåterkallelig" i uppsägningen av 210 personer, beslutade fackföreningarna att gå vidare med en strejk, som även kommer att omfatta BCP.

I samma meddelande angav Mais Union, SBN - Union of Financial Sector Workers, Union of Central Bankers (ansluten till UGT), Synaf (kopplad till CGTP), National Union of Banking Staff and Technicians och Independent Banking Union (independent) de att "med tanke på den ståndpunkt som i dag intogs av administrationen för Banco Santander Totta (BST) om kollektiva uppsägningar, i allt som liknar BCP:s, har de sex fackföreningarna för banktjänstemän beslutat att utlysa en samtidig strejk i båda bankerna".

Denna strejk räknas också på solidariteten från STEC - Union of Workers of the CGD Group Companies, enligt de fackliga strukturerna.

"Från och med nu fastställs i lagen att arbetstagarkommissionerna är juridiskt behöriga att delta i det aktuella skedet av processen, och alla frågor måste ställas till dem", står det i uttalandet.

Trots detta är "fackföreningarna beredda att ingripa, så och om processen går framåt", uppgav de och tillade att "medlemmarna måste skicka alla formuleringar som skickas till CNT till respektive rättstjänst, så att de kan förses med de väsentliga delarna för att få full kännedom om processen".

"Dessa fackföreningar uppmanar alla BST- och BCP-anställda att delta i den strejk som kommer att hållas vid respektive institution.Detta är en sak som berör alla bankanställda.Den berör inte bara några av oss.Det är dags för bankanställda att göra sin röst hörd i det kompromisslösa försvaret av sina rättigheter och jobb", avslutade de.

Santander Totta vill att 685 anställda ska sluta.Bankens officiella källa berättade för Lusa förra veckan att man redan har kommit överens om avgång med mer än 400 arbetstagare (förtidspensioneringar och uppsägningar i samförstånd).Det fanns 230 anställda som banken inte hade nått en överenskommelse med, så de skulle kunna omfattas av uppsägning, men antalet är inte definitivt eftersom processen inte är avslutad.

Å andra sidan meddelade BCP förra veckan att man kommer att göra en kollektiv uppsägning av 62 anställda, enligt ett meddelande från den verkställande direktören till bankens anställda, som Lusa hade tillgång till.

När det gäller andra avgångar har banken nått en överenskommelse med cirka 700 arbetstagare om att lämna för uppsägning genom ömsesidig överenskommelse, förtidspensionering och förtidspensionering.

Fackföreningarna har anklagat bankerna för arbetsförtryck och utpressning av arbetstagare, eftersom de tvingar dem att sluta genom uppsägning (utan tillgång till arbetslöshetsersättning) eller förtidspensionering.Detta samtidigt som de har höga vinster, tillägger de.

BCP hade en vinst på 12,3 miljoner euro under första halvåret (84 % mindre än under samma period 2020) och Santander Totta 81,4 miljoner euro (52,9 %) mindre.