Vaccinet som utvecklats av Pfizer och den tyska partnern BioNTech är nu tillgängligt för tonåringar från 12 år och uppåt.

För yngre barn i skolåldern testade Pfizer en mycket lägre dos, en tredjedel av den mängd som ges i dagsläget.

Efter den andra dosen utvecklade dock barn i åldern 5-11 år lika starka antikroppar mot coronaviruset som tonåringar och unga vuxna, säger Bill Gruber, vice ordförande för Pfizer, till Associated Press (AP).

"Jag tror att vi verkligen träffade rätt", sade Gruber, som också är barnläkare.

Samma tjänsteman sade att företagen har för avsikt att i slutet av månaden lämna in en begäran till Food and Drug Administration (FDA) om att få använda vaccinet i nödsituationer i den åldersgruppen, och att de strax därefter kommer att lämna in en begäran i samma riktning till de europeiska tillsynsmyndigheterna och till Förenade kungariket.

Många västländer har hittills inte vaccinerat barn före 12 års ålder, eftersom de väntar på bevis för vad som är rätt dos och att det fungerar säkert i mindre portioner.

Men förra veckan började Kuba vaccinera tvååringar med sina vacciner och den kinesiska tillsynsmyndigheten godkände två av dess märken för barn under två år.