Initiativet kommer att omfatta mer än 90 företag i hela landet.

José Manuel Oliveira, samordnare för federationen för fackföreningar inom transport och kommunikation (Fectrans), förklarade för Lusa New Agency att denna sektor sysselsätter mer än 5 000 arbetstagare och att beslutet att utlysa strejk fattades efter ett misslyckat försök att nå en överenskommelse med den nationella sammanslutningen för passagerartransport (Antrop).