António Costa talade om den strategi som Portugal kommer att anta när det gäller vaccination mot Covid-19 och sade att regeringen väntar på de beslut som kommer att fattas av generaldirektoratet för hälsa och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i frågan om den tredje dosen.

"Portugiserna kan vara lugna: Det som är möjligt vid denna tidpunkt för att göra alla beslut möjliga är gjort. Med andra ord har landet all frihet att fatta det beslut som är tekniskt lämpligt att fatta", sade han.

Han tillade att om det tekniska beslutet är att vaccinera har Portugal "redan kontrakterat ett antal vacciner för att vaccinera hela befolkningen med den tredje dosen".

"Om beslutet är att endast vaccinera medborgare över 65 år har vi av flera skäl redan avtalat om dessa vacciner. Om detta beslut inte fattas kommer Portugal inte att förstöra vacciner och kommer att förstärka sitt internationella samarbete, särskilt med länderna i gemenskaperna i de portugisisktalande länderna", sade han.

António Costa försvarade sedan att Portugal internationellt sett "har varit ett av de länder som har bidragit mest till vaccinationsinsatserna, inte bara genom den bilaterala samarbetsmekanismen Covax, utan också genom samarbete inom ramen för CPLP och med Andorra".

"Som vi åtagit oss har vi säkerställt att Andorra får vaccinering i proportion till den portugisiska befolkningen i detta furstendöme", tillade han.