Enligt INE minskade den sysselsatta befolkningen i augusti med 0,6 % jämfört med föregående månad och ökade med 3,8 % jämfört med samma månad 2020, medan den arbetslösa befolkningen minskade med 4,1 % respektive 20,9 %.

Underutnyttjandegraden - en indikator som aggregerar den arbetslösa befolkningen, undersysselsättningen bland deltidsarbetande, inaktiva som söker jobb men inte är tillgängliga och inaktiva som är tillgängliga men inte söker jobb - uppgick till 12,6 % , samma värde som i juli 2021 och 2,9 procentenheter lägre än i augusti 2020.

Inaktiviteten, som låg på 33,3 %, ökade med 0,6 procentenheter från föregående månad och minskade med 1,0 procentenheter från året innan.

Jämfört med juli minskade ungdomsarbetslösheten (22,6 %) med 0,8 procentenheter och vuxenarbetslösheten (5,2 %) med 0,2 procentenheter, enligt INE.