"Flygningar med anknytning till de största portugisiska flygplatserna, endast i en riktning (och inte tur och retur), resulterade i 4,75 miljoner ton utsläpp av växthusgaser under 2018", uppger Zero, baserat på uppgifter från Airport Tracker, ett verktyg som lanserats av European Federation of Transport and Environment, där miljöorganisationen Zero är medlem.

Lissabons flygplats är enligt samma källa den största flygplatsen som ansvarar för utsläpp i samband med avgångsflygningar, med 3,03 miljoner ton växthusgaser (64 procent av de totala utsläppen), följt av Porto, med 9,77 miljoner, och Faro (0,57).

"I framtiden kan batteridrivna flygplan vara lämpliga för kortare flygningar och vätgasdrivna flygplan är mer lovande för långdistansresor. Men eftersom till och med stora tillverkare tror att traditionella jetmotorer kommer att dominera fram till 2050 är det osannolikt att dessa tekniker kommer att komma i tid för att begränsa industrins klimatpåverkan för att uppfylla de globala målen för koldioxidminskning", varnar ZERO.

"För Zero är det viktigt att beakta de totala utsläppen i samband med de totala flygningarna i målen för klimatneutralitet och inte bara inkludera inrikesflygningar och utsläpp i samband med landningar och starter", avslutas uttalandet.