"Arbetslösheten sjönk igen, till 6,4 procent [i augusti], och det finns en mycket viktig aspekt: 86 000 färre arbetslösa i augusti i år jämfört med augusti förra året", sade Siza Vieira, med tanke på att detta är ett mycket litet värde som visar att den portugisiska ekonomin återhämtar sig.

Det nationella statistikinstitutet (INE) meddelade att arbetslösheten sjönk till 6,4 procent i augusti, 0,2 procentenheter mindre än i juli och 1,5 procentenheter jämfört med samma månad förra året.

Stats- och ekonomiministern, som talade med nyhetsbyrån Lusa under ett besök för att fira 30-årsjubileet av Visteons fabrik för elektroniska komponenter för bilindustrin i Palmela, betonade att Portugal för närvarande har "det högsta antalet sysselsatta som vi har haft sedan mätningarna började", men han varnade för att det motsatta problemet börjar uppträda, nämligen "bristen på tillgång till arbetskraft" inom nästan alla verksamhetssektorer.

"Därför måste vi fortsätta att göra stora ansträngningar för att kvalificera människor, så att de kan anpassa sig till de nya områden som kräver mer och mer arbetskraft, och även arbeta med företag och företagssammanslutningar för att underlätta ankomsten till Portugal av de mänskliga resurser som vår ekonomi så väl saknar", sade han.