Enligt INE:s statistik över bostadshyror på lokal nivå uppgick medianhyran för 20 568 nya hyresavtal i Portugal under andra kvartalet 2021 till 6,03 euro/m2 [euro per kvadratmeter], ett värde som "motsvarar en årlig variation på +11,5 procent i landet, vilket är högre än under föregående kvartal (+5,3 procent)".

"Denna tillväxt ligger alltså klart över den förändringstakt på årsbasis som observerades under första kvartalet 2021, +5,3 procent, en period som också påverkades starkt av pandemikontexten", konstaterar han.

Från april till juni uppvisade antalet nya hyresavtal i landet också "en kraftig ökning jämfört med andra kvartalet 2020 (+49,3 procent), en period som särskilt påverkades av pandemin och av de begränsningsåtgärder som genomfördes för att mildra den".

Jämfört med första kvartalet 2021 ökade medianhyran för andra kvartalet med 4,1 procent och ökningen av antalet nya hyresavtal var 3 procent (-9,3 procent under första kvartalet).

Medianinkomsten ökade i 20 av de 25 NUTS III-underregionerna, med den högsta ökningen på årsbasis i underregionen Oeste (+12,3 procent), Aveiroregionen (+11,9 procent), den autonoma regionen Madeira (+11,3 procent) och Porto Metropolitan Area (+10,2 procent).

De högsta hyrorna noterades i Lissabons storstadsområde (8,82 euro/m2), Algarve (6,96 euro/m2), Portos storstadsområde (6,40 euro/m2) och Madeiras autonoma region (6,32 euro/m2).

Det lägsta värdet av hyror från nya hyresavtal noterades i Terras de Trás-os-Montes (2,79 euro/m2) och i Alto Alentejo (2,80 euro/m2).

Under det andra kvartalet 2021 noterade alla NUTS III-underregioner en ökning av antalet nya hyresavtal jämfört med samma period föregående år, med Lissabons storstadsområde koncentrerat till ungefär en tredjedel av de nya hyresavtalen (7 171).

Tillsammans stod storstadsområdena Lissabon och Porto för 53 procent av landets totala antal nya kontrakt och Algarve för 6,3 procent, medan Baixo Alentejo hade det lägsta antalet nya hyresavtal (108).