Enligt den nationella myndigheten för trafiksäkerhet (ANSR) har 1 655 förare fått sitt körkort indraget mellan juni 2016 och slutet av juli 2021 på grund av körförseelser i poängsystemet.

Systemet går ut på att poäng dras av när allvarliga eller mycket allvarliga överträdelser och trafikbrott begås, vilket leder till att körkortet dras in när alla 12 poäng är förlorade.

Rapporten visar att 2016 återkallades 16 körkort, året därpå var det 64, vilket ökade till 359 år 2018, för att återigen öka till 491 år 2019 och år 2020 fick 443 förare körkortet återkallat.

ANSR uppger att 2 360 förare för närvarande har noll poäng kvar på sitt körkort. I poängsystemet tilldelas föraren 12 poäng, som ökar eller minskar beroende på överträdelsen, vilket gör att föraren står utan körkort efter att ha förlorat alla sina poäng.

Efter att titeln återkallats får dessa bilister körförbud i två år och måste göra sitt prov igen.