När du kommer till ditt möte är det första du gör att diskutera anledningen till att du är där, hur din hörselnedsättning upplevs av dig, dina vänner och din familj.

Det är viktigt att hörselspecialisten förstår ditt dagliga liv och dina behov, så att de kan hitta den bästa hörapparaten för dig. Inte bara din hörselnedsättning är unik, utan även du och ditt sätt att leva. Kanske är du en upptagen person som upplever olika miljöer och ljud varje dag. Eller kanske är den största delen av din dag lugn och tyst. Detta är två mycket olika liv som kan gynnas av olika hörapparatlösningar.

Hörseltestet

Hörselspecialisten mäter hur väl du hör ljud och tal och försöker hitta den mjukaste ljudnivån som du kan uppfatta för ett antal frekvenser.

Hörseltestet utförs vanligtvis i en ljudisolerad bås. Ett öra i taget testas vid olika volymer och frekvenser.

Du kan genomgå ett hörseltest online här >> www.shoeboxonline.com/widex-global

Språktestet

Ett taltest är inte nödvändigtvis något du måste göra. Det innebär att du använder hörlurar och upprepar ord och meningar så länge du kan höra dem.

Audiogrammet

Du får sedan ett audiogram, vilket är en fullständig kartläggning av ditt hörselsinne. En hörtröskel på mellan 0 och 25 dB anses vara normal.

Audiogrammet hjälper till att fastställa hur allvarlig din hörselnedsättning är.

Den fullständiga bilden

Utifrån testerna kommer audionomen att föreslå den bästa hörseltekniska lösningen för din unika hörselnedsättning, din budget och ditt dagliga liv.

Nästa steg

När du har bestämt dig för en hörapparat får du din första hörapparatanpassning. Nu har du några veckor på dig att prova hörapparaten i verkligheten och återkomma för finjustering.

I allmänhet är man nöjd med sina hörapparater efter två eller tre finjusteringar. Om du fortfarande har problem med dem efter det hjälper din hörselspecialist dig att hitta en bättre hörselteknisk lösning för dig.