Enligt en studie från ENSP (National School of Public Health), som omfattade 1 126 invandrare av olika nationaliteter bosatta i Lissabons storstadsområde, ansåg hälften av de tillfrågade att de inte hade tillräckligt med information för att hantera sin egen hälsa och 62 procent skulle vilja ha mer stöd från hälso- och sjukvårdspersonal för att hjälpa dem att förstå och hantera systemet.

I ENSP-dokumentet med titeln "Health Literacy, Health Promotion and Social Cohesion in Migrant Populations" från Universidade Nova de Lisboa framhålls som stora utmaningar för dessa befolkningsgrupper tillgången till tillräcklig information för att kunna fatta beslut, identifiering av trovärdiga informationskällor och förhållandet till yrkesverksamma inom sektorn.

"Att tänka på hälsokompetens innebär att tänka på personens livsbana, i ett sektorsövergripande synsätt, där politik och insatser integreras för att svara på människors verkliga behov och öka deras resurser, kunskaper och färdigheter. Att förstå denna dynamik är grundläggande för att kunna anpassa insatserna till olika profiler av hälsokompetens", säger Sónia Dias, samordnare av studien och professor vid ENSP.

Inom invandrargruppen finns det fortfarande ojämlikheter när det gäller hälsokunskap som enligt dokumentet särskilt drabbar kvinnor, personer över 45 år och personer med lägre utbildning eller inkomst. Detta gäller även utlänningar som befinner sig i en irreguljär situation i landet och nyanlända, som uppvisar större okunskap om de nationella hälsovårdstjänsterna.

I studien ignorerades inte pandemin covid-19 utan man analyserade även dess effekter på invandrarbefolkningen och bekräftade att ojämlikheterna förvärras och att de har en betydande inverkan på dessa personers hälsa. En av fem erkände att sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2-viruset hade påverkat deras hälsa, med mer negativa siffror bland kvinnor, äldre, de mest missgynnade och de med mer osäker migrationsstatus.

"Med tanke på dessa samhällens egenskaper är det brådskande att tänka på insatser riktade till invandrare för att föra dem närmare vården eller, i annan mening, för att föra vården närmare befolkningen. En annan relevant aspekt är att stärka stödet till organisationer som är på plats och arbetar med dessa grupper", förklarade Sónia Dias.