Enligt Madeiras tjänsteman kommer administreringen av den tredje dosen av vaccinet mot SARS-CoV-2 att påbörjas så snart Europeiska läkemedelsmyndigheten ger staterna tillstånd att gå vidare med processen och kommer att fokusera på riskgrupper.

Den regionala sekreteraren förklarade att influensavaccinationen kommer att ske i två faser, den första - 9 000 doser är inriktad på riskgrupper, medan den andra fasen bör starta under andra hälften av oktober.

Totalt kommer den autonoma regionen Madeira att ha tillgång till 68 000 vacciner, vilket är 21 procent mer än förra året.

Pedro Ramos uppgav att vaccineringsprocessen mot influensan kommer att ske i centra som installerats i alla ögruppens kommuner, som en del av kampanjen mot covid-19.