"Även om det inte är obligatoriskt att uppvisa EU:s digitala Covid-certifikat för att få tillträde till dessa inrättningars lokaler, rekommenderas det ändå", säger DGS i standarden "Covid-19": Fysisk aktivitet, lokaler för fysisk träning, massage och hälsoklubbar".

"Gruppsessioner avsedda för gravida kvinnor, äldre eller personer med kroniska sjukdomar, som inte har full vaccinering mot covid-19, rekommenderas inte under covid-19-pandemin, utan att det påverkar den individuella praktiken", betonar myndigheten för nationell hälsa.

I utrymmen för fysisk träning måste utrustningen placeras på samma sida, så att man undviker att vara "ansikte mot ansikte" med annan utrustning.

De platser som omfattas av standarden måste gynna användningen av elektronisk tidsbeställning i förväg för gruppträning och grupplektioner, och in- och utgångarna måste, när det är möjligt, ha egna och separata kretsar, så att man undviker kontakt mellan människor.

Det skall också föras ett vederbörligen godkänt register över de anställda och utövare (namn och telefonnummer) som deltagit i utrymmena, med datum och tid (inträde och utträde), i syfte att möjliggöra en eventuell epidemiologisk övervakning.

"Det rekommenderas att man mellan olika sessioner i samma utrymme garanterar att inomhusluften förnyas" och "i situationer med naturlig ventilation måste dörrar och fönster öppnas i minst 15 minuter".

När det gäller massagerum rekommenderar DGS att de ska vara individuella och att de ska vara ordentligt sanerade och ventilerade mellan användningarna, och att kunder och anställda ska bära mask.

"Vid ingrepp som rör ansiktet eller andningsvägarna kan man utöver masken använda ett visir eller skyddsglasögon och en keps".

DGS publicerar särskilda regler för basturum, turkiska bad, hydromassage/jacuzzi och utrustning där aerosoler kan produceras, för att minimera risken för överföring av covid-19.

Dessa regler omfattar handhygien vid ingången till utrymmet, individuell användning av utrustning, som kan användas av fler än en person om de är samboende, och ett intervall på minst 15 minuter mellan varje användning, för rengöring och desinfektion av utrymmen, utrustning och föremål som används.

Hydromassage-/jacuzziutrustning som är placerad i samma utrymme som annan utrustning, t.ex. simbassänger, kan användas samtidigt, förutsatt att de är åtskilda av en skiljevägg som inte tillåter någon form av kontakt mellan användarna.

"Användning av omklädningsrum är tillåten endast om det är möjligt att säkerställa villkoren för fysiskt avstånd, sanitet, rengöring och desinfektion".