Enligt den epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som publicerades i dag har antalet inskrivningar ökat något, med totalt 351 personer på avdelningarna, nio fler än i söndags, varav 68 på intensivvården, en mindre än i söndags.

Dödsfallen inträffade i regionerna Nord (2), Centrum (1) och Lissabon (4).

Av de sju dödsfallen inträffade fyra hos personer över 80 år, två mellan 70 och 79 år och en mellan 40 och 49 år.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 18 000 personer dött i Portugal och 1 071 307 fall av infektion har registrerats.

I balansen sedan pandemins början fortsätter det största antalet dödsfall att vara koncentrerat till äldre över 80 år (11 737), följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år (3 855).

Av det totala antalet dödsfall som hittills registrerats i Portugal var 9 442 män och 8 558 kvinnor.

Uppgifter från DGS visar också att 145 fall är aktiva, för totalt 30 222, och att 331 personer rapporterades ha tillfrisknat från sjukdomen under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 1 023 085 tillfrisknade.

Under de senaste 24 timmarna minskade antalet kontakter som övervakas av hälsovårdsmyndigheterna (986 färre) och uppgår nu till 26 574.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 495 000 män och 575 572 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS.

Bland de nya infektionerna utmärker sig barn mellan 0 och 9 år med mer än 38 nya infektioner, följt av gruppen mellan 30 och 39 år (över 30), 20 och 29 år (över 24), 50-59 år (över 22), 60-69 år (över 20) och 40-49 år (över 19).

Hos personer över 80 år fanns det 13 nya fall, liksom i åldersgruppen mellan 70 och 79 år fanns det, och mellan 10 och 19 år mer än 14.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo rapporterades 51 nya infektioner, med 414 201 fall och 7 682 dödsfall hittills i detta geografiska område.

I den norra regionen registrerades 53 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 410 858 fall av infektion och 5 560 dödsfall sedan pandemikrisen inleddes.

I den mellersta regionen fanns det 29 fler fall, totalt 143 179 infektioner och 3 150 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 38 nya fall av infektion, totalt 39 041 infektioner och 1 028 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarveregionen räknar DGS i dagens bulletin med 11 nya fall, vilket innebär 42 801 infektioner med SARS-CoV-2 och 466 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat åtta nya fall, totalt 12 326 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19-sjukdomen sedan mars 2020.

Under det senaste dygnet, och enligt DGS, har Azorerna registrerat tre nya fall, vilket höjer till 8 901 infektioner sedan pandemins början. Antalet dödsfall ligger fortfarande på 42.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.