Enligt naturvårdsinstitutet (ICNF) genomfördes räddningsinsatsen för djuren, 54 hundar och 36 katter, efter att man i fredags fick information från Elvas GNR om att det fanns ett klagomål.

Enligt institutet kom klagomålet från organisationen Intervention and Animal Rescue (IRA) som rapporterade att det fanns "mer än hundra husdjur med misstänkt misshandel, på boenden i Elvas".

Efter att ägaren godkänt myndigheternas inträde i utrymmet "verifierades förekomsten av flera djur, hundar och katter, under mycket ohälsosamma förhållanden och i strid med djurskyddsnormerna".

Enligt ICNF avlägsnade GNR de djur som befanns vara i "sämre hälso- och boendeförhållanden", nämligen de som var "inhysta i transportörer och i permanent mörker", och fallet anmäldes till det offentliga ministeriet.

Enligt uttalandet: "Det kommer att göras ett nytt ingripande för att kontrollera situationen för de kvarvarande djuren på platsen och vars ägare utsågs till trogen förmyndare", utan att ange hur många hundar och katter som finns kvar i boendet.