Enligt den ekonomiska rapporten från oktober påpekar Banco de Portugal att arbetslösheten kommer att vara 6,8 % år 2021 (väntat 7,2 % i juni).

Sysselsättningen förväntas öka med 2,6 %, en ökning jämfört med den tidigare förväntade siffran på 1,3 %.

Institutionen, som leds av Mário Centeno, höll idag fast vid utsikterna om en ekonomisk tillväxt på 4,8 % för 2021.

Enligt dokumentet har "den portugisiska ekonomin vuxit med 4,8 % under 2021, vilket närmar sig den nivå som rådde före pandemin i slutet av året", med tanke på att "återhämtningen av verksamheten återspeglar kontrollen av pandemin, genom vaccinationsprocessen - med positiva effekter på de ekonomiska aktörernas förtroende - och upprätthållandet av en expansiv ekonomisk politik".