Under Lockdown var inte bara miljontals människor instängda i sina hem under långa perioder, utan det blev också en tid för eftertanke för många, och Abi Lewis var inte annorlunda. När hon arbetade som biträdande rektor vid en Londonakademi i Tottenham fick hon upp ögonen för en annons om ett jobb i Portugal."Jag såg en annons om jobbet här och även om jag alltid hade tyckt att det var ett bra ställe att komma till för att gå i pension, var utsikten att kunna bli rektor i Portugal och bo i landet som en dröm.

"Jag har tre vuxna barn och detta verkade vara en naturlig tidpunkt för en övergång och en tid för förändring", säger Abi.

Även om konkurrensen om tjänsten som skolchef var hård, "de berättade att de hade 200 sökande", kände Abi sig redo att anta utmaningen fullt ut, trots att hennes barn aldrig riktigt trodde att hon någonsin skulle lämna skolan."Jag minns att jag satt vid köksbordet och berättade för mina barn vid ett gruppsamtal att jag ställde upp på tjänsten, och de sa alla att jag skulle satsa på det och "leva ditt bästa liv". Det visade sig att de alla var förvånade när jag fick jobbet!"

Abi har nu satt sig ordentligt in i sin position och för in sin undervisningsstil och sin ledarstil i den utmanande rollen på skolan.

"Jag har kommit till skolan vid en bra tidpunkt i dess historia, det här är en mycket annorlunda skola än för fem år sedan och jag känner att Globeducate har gett skolan ett säkert par händer och att stödet från gruppen ger ett bra stöd", säger Abi.

Även om skolan nyligen har bytt namn till British International School är Abi mycket tydlig med att skolans inriktning fortfarande är helt internationell, vilket till stor del beror på de 50 olika nationaliteter som ingår i skolan, som ligger nära Lagoa i Algarve.

"Vi hyllar mångfalden här, skolan är en fantastisk smältdegel och det finns många möjligheter att integrera alla nationaliteter både i själva skolan och som en del av gruppen".

Även om skolan fortsätter att vara mångkulturell har Abi tagit med sig några traditionella drag från det brittiska skolsystemet och har redan infört ett system med hus "för att föra samman alla på både den nationella och den internationella sidan av skolan. Varje hus har barn från förskoleåldern ända upp till 18 år, detta hjälper till med integrationen men också med övergångarna genom skolåren, vilket gör det smidigt", förklarar Abi.

"Att arbeta tillsammans är mycket viktigt för oss och jag vill alltid dela med mig av budskapet om samhörighet, familj och stöd i skolan, med eleverna, personalen och familjerna."

Att ge barnen en röst är också mycket viktigt för Abi, som vill att alla elever ska kunna påverka skolan, bygga upp färdigheter och ge dem självförtroende att stå upp för det de tror på.

"Det viktigaste för mig är att skapa en trygg och lycklig skola där barnen kan göra sig hörda, samtidigt som vi ingjuter en etik av samhörighet och jämlikhet och även har ett skarpare fokus på undervisning och lärande", säger Abi. "Varje lärare arbetar med de bästa metoderna så att barnen har valmöjligheter när det gäller sina kvalifikationer. Vi är mycket stolta över var eleverna går vidare i framtiden."

Så sedan hon flyttade till Portugal i januari och tillträdde i juni, hur har drömmarna levt upp till verkligheten för den nya skolchefen? "Föräldrarna har gett ett enormt stöd och personalen har varit mycket snäll och välkomnande, men inget slår eleverna", säger Abi, "det känns som om jag har vunnit på lotto".