Enligt årsrapporten från tillsynsmyndigheten för vatten- och avfallstjänster (ERSAR): "Indikatorn för säkert vatten bibehåller sitt värde på 99 procent, vilket innebär att befolkningen kan garantera att de kan dricka kranvatten med tillförsikt".

Enligt ERSAR låg indikatorn för säkert vatten på 98,85 procent 2020, vilket innebär en ökning med två tiondelar jämfört med 2019 och bekräftar den positiva utvecklingen sedan 1993 (50 procent) och att den ligger kvar på en utmärkt nivå sedan 2015.

Uppgifter från ERSAR visar att de flesta kommuner (79 procent) har procentsatser som är lika med eller högre än 99 procent i indikatorn för vattenkvalitet, och 15 procent av kommunerna har en procentsats för säkert vatten på 100 procent eftersom de inte har rapporterat någon bristande efterlevnad.

"Under 2020 genomförde ERSAR 21 inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av de lagstadgade kraven i vattenkvalitetsordningen för mänsklig konsumtion (57 procent i region Nord, 29 procent i region Centrum och 14 procent i region Alentejo). Det bör noteras att detta antal inspektionsåtgärder betingades av undantagstillståndet och de obligatoriska innestängningarna till följd av Covid-19-pandemin", säger tillsynsmyndigheten i uttalandet.

Enheten betonar att trots de utmaningar som Covid-19 innebar "kunde kranvattnets säkerhet upprätthållas tack vare det oöverträffade samarbetet mellan förvaltningsenheterna, ERSAR:s tillsynsmyndighet, hälsomyndigheter, laboratorier och andra intressenter i processen för kontroll av vattenkvaliteten".

"Tack vare detta samarbete kunde de program för kontroll av vattenkvaliteten (PCQA) som godkänts av ERSAR genomföras av alla förvaltningsenheter i de allmänna distributionssystemen utan större förändringar och framför allt utan att det påverkade kontrollen av vattenkvaliteten avsedd för mänsklig konsumtion och, i sig, skyddet av människors hälsa".