Litium är en alkalimetall som på grund av sina olika användningsområden har fått sin produktion att öka exponentiellt.

Litium finns i jordskorpan och i Portugal används det bland annat i keramik och glastillverkning. I norra Portugal finns den största kända litiumreserven i Europeiska unionen. År 2020 försvarade Europeiska kommissionen utvinningen av litium i Portugal för att minska beroendet av importerade råvaror.

Det finns i Portugal åtta distrikt mellan norra och centrala Portugal där analyser har gjorts för utvinning av litium: Arga (Viana do Castelo), Seixoso-Vieiros (Braga, Porto och Vila Real), Massueime (Guarda), Guarda-Mangualde (mellan Guarda, Viseu, Castelo Branco och Coimbra) och Segura (Castelo Branco).

Trots alla de positiva ekonomiska konsekvenserna, som t.ex. EU:s självförsörjning, har utvinningen av litium konsekvenser som kommer att påverka miljön, vilket gör att åsikterna om utvinningen av metallen går isär.

Greensavers, en digital tidning med fokus på miljön, har på sin webbplats listat några av de miljökonsekvenser som utvinningen av litium orsakar. Enligt webbplatsen kan andra sektorer, såsom jordbruket, påverkas, även om den portugisiska litiumhandeln i slutändan är fördelaktig för ekonomin, på grund av gruvdrift på fält som tidigare var jordbruksfält, även om den portugisiska litiumhandeln i slutändan är fördelaktig för ekonomin. Landskapet och den naturliga bilden av området kommer att förändras och följaktligen kommer terrängens morfologi att förändras. Markförorening är också en möjlighet, eftersom det kan förekomma bränslespill från industrimaskiner som behövs för gruvdriften, vilket också kan påverka vattenkvaliteten på grund av infiltration av olja i marken.

Förutom alla de miljöproblem som litiumutvinning kan orsaka har även vissa politiska frågor som rör verksamheten diskuterats. Den 1 oktober delade "Movimento SOS Serra d'Arga" ett pressmeddelande där man bekräftade att kommunfullmäktige inte rådfrågades eller informerades om den preliminära miljökonsekvensbedömningsrapport som utarbetats av generaldirektoratet för energi och geologi om prospektering av metallen, vilket är olagligt enligt artikel 3.3 och artikel 5 i lagdekret 232/2007 av den 15 juni. När det gäller detta område i Viana do Castelo-distriktet förutspås ett skyddat område vara i fara när gruvdriften inleds. Därför försöker fyra kommuner i distriktet att garantera skyddet av området, som anses vara av regionalt intresse.

I kommunen Montalegre, i Viana do Castelo-distriktet, arbetar ett företag som heter Lusorecursos med att utforska litium i Mina do Romano. Gruvan ligger i Alto Barroso, nära Montalegre, och det uppskattas att arbetet i gruvan inleddes efter första världskriget för att utforska tenn. Enligt företagets webbplats har den tidigare gruvdriften skapat förändringar i marken som skulle kunna underlätta prospekteringen av litium. För närvarande är Lusorecursos huvudsyfte att utforska litium för att producera litiumhydroxidmonohydrat, som används för att t.ex. rena luften genom att absorbera koldioxid eller för att tillverka batterier. Företaget vet att det finns minst 15 miljoner ton litium tillgängligt i gruvan, men man räknar med att det kommer att finnas dubbelt så mycket.

För att kunna påbörja gruvarbetet måste den portugisiska miljöföreningen (APA) godkänna projektet för att undvika stora miljöskador i området. Enligt Lusa avvisade APA i april 2021 ett projekt som skickats in av Lusorecursos på grund av "luckor och inkonsekvenser, inte bara när det gäller miljökonsekvensbeskrivningen utan även själva projektet", vilket framgår av en kommuniké som skickats till nyhetsbyrån.

Lusorecursos sade till Portugal News att företaget inte vill "skapa debatt kring situationen", eftersom det nya projekt som skickades in den 24 augusti fortfarande inte har utvärderats. Även om Lusorecursos vill att projektet ska godkännas vill enligt Lusa befolkningen i de närliggande orterna, som Rebordelo och Carvalhais, inte att gruvarbetena inleds, eftersom de är rädda för eventuella konsekvenser för jordbruket, hälsan och miljön.

Efterfrågan på litium har eskalerat, Lusorecursos förutspår på sin webbplats att det år 2028 "kommer att finnas ett strukturellt underskott" eftersom efterfrågan på metallen inte kommer att motsvara den mängd litium som finns tillgänglig på marknaden.

Litium är en metall som används för att tillverka batterier och på grund av den högsta produktionen av tekniska material som mobiltelefoner eller bärbara datorer som behöver batterier kommer efterfrågan på metallen att ständigt öka och Europeiska unionen klassificerar den som en av de 30 viktigaste resurserna i världen.