Den gröna kategorin är den bästa i den epidemiologiska situationen på ECDC:s karta, som kombinerar anmälningsfrekvensen av Covid-19-fall under de senaste 14 dagarna, antalet utförda tester och det totala antalet positiva fall, vilka uppdateras varje vecka.

I dagens uppdatering registreras en förbättring för Madeira-arkipelagen, som nu anses ha låg risk, vilket avser områden med färre än 50 nya fall och en positivitetsgrad på mindre än 4 procent, eller färre än 75 fall, men med en positivitetsgrad på mindre än 1 procent.

Portugals fastland och Azorerna anses ha måttlig risk (orange), vilket avser platser där anmälningsfrekvensen av nya infektioner är 50-75 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna och testpositiviteten är 1 % eller mellan 75 och 200 nysmittade per 100 000 invånare och testpositiviteten är 4 % eller mer.

Kartorna från Europeiska byrån följer ett system med trafikljus för spridningen av Covid-19 i EU, med grönt (gynnsam situation), orange, rött och mörkrött (mycket farlig situation) som utgångspunkt.

De fungerar som ett stöd för medlemsstaterna när det gäller de restriktioner som ska tillämpas på resor inom gemenskapen.