I en intervju med TVI om den föreslagna statsbudgeten för 2022 (OE2022) sade João Leão att ökningen av den nationella minimilönen, som 2021 ökade med 30 euro och nu uppgår till 665 euro, "kommer att ligga i linje" med ökningen för i år "eller till och med högre".

"Vi vill att den åtminstone ska ligga i linje med fjolårets och vi ser ut att göra en förstärkning på minst det beloppet nästa år", tillade finansministern.

Förutom att värdera de lägsta lönerna hävdade ministern att det också handlar om att "ge en signal till den privata sektorn att höja inte bara minimilönen utan även de övriga lönerna".

I den rapport som åtföljer förslaget till OE2022 försäkrar regeringen att den nationella minimilönen kommer att öka igen nästa år för att nå 750 euro 2023.

"År 2022 bör den nationella minimilönen fortsätta den bana av betydande ökning som skett under de senaste fem åren och upprätthålla åtagandet att nå 750 euro år 2023", står det i det dokument som den verkställande makten överlämnade till parlamentet.

I ett dokument som regeringen offentliggjorde den 11 oktober med huvudlinjerna i statsbudgeten för 202022 anger den verkställande makten att "den nationella minimilönen kommer att öka i linje med den genomsnittliga ökningen under de senaste åren".

Minimilönens värde fastställs av regeringen efter att ha hört arbetsmarknadens parter i den sociala samordningen.

Regeringen lade den 11 oktober i parlamentet fram förslaget till statsbudget för 2022 (OE22), som innebär att den portugisiska ekonomin ska växa med 4,8 procent 2021 och 5,5 procent 2022.