"När vi nu går in i hösten och vintern finns det en verklig risk för en stor ökning av Covid-19-fall och hög dödlighet i ovaccinerade befolkningsgrupper i hela EU/EES [Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet]", varnar ECDC i en rapport.

I rapporten, som syftar till att "underlätta acceptans och användning av vaccinet mot Covid-19 i EU/EES", betonar det europeiska organet redan från början att detta måste vara en "brådskande och omedelbar prioritering" för länderna, eftersom det är en frivillig process och det finns stora skillnader mellan de olika europeiska länderna.

Även om 74 procent av alla över 18 år i EU/EES för närvarande är fullt vaccinerade (medan 79 procent har endast en dos vaccin) är täckningen långt ifrån lika mellan länderna.

Full vaccinationsgrad varierar mellan 23 % och 91 %, där Bulgarien och Rumänien är de länder som har de lägsta procentsatserna och Portugal och Irland de länder som har den högsta vaccinationstäckningen.

"Detta belyser flera luckor som måste täppas till för att öka användningen av antikovid-19-vaccinet, eftersom låga vaccinationsfrekvenser i vissa länder eller befolkningsundergrupper kan leda till fortsatt belastning av hälso- och sjukvårdssystemen och nivåer av dödlighet som kan förebyggas", insisterar ECDC.

I ett försök att öka vaccinationsfrekvensen har de europeiska länderna antagit ytterligare åtgärder, t.ex. skapande av incitament (även monetära), krav på uppvisande av dokument som styrker vaccination, testning eller återhämtning för att få tillträde till vissa platser eller evenemang eller till och med skyldighet att ta vaccinet (som till exempel införts för hälso- och sjukvårdspersonal i vissa länder).

"Det är dock viktigt att notera att även om dessa initiativ kan visa sig effektiva som stimulans för de som är obeslutsamma eller emot vaccinering, försöker de forma beteendet snarare än att förändra människors sätt att tänka och känna kring vaccinering", konstaterar ECDC.