"Branden startade på tredje våningen, ett förråd, och spred sig till bottenvåningen, men är redan släckt och är redan i efterdyningarna", säger samma källa.

Utan att kunna ge detaljer om de materiella skador som branden orsakade, sade RSB att byggnaden inte evakuerades. Vissa sjukhusanställda som befann sig närmast det område som drabbades av branden valde dock att lämna byggnaden.

"Men sjukhuset lämnades med allting som fungerade normalt", förstärkte en källa från brandkåren och tillade att det inte finns några indikationer på skador till följd av branden.

Larmet om branden vid CUF Descobertas-sjukhuset kom klockan 12.20 och ungefär en halvtimme senare, runt 12.50, ansågs den vara släckt, enligt uppgifter från RSB, som mobiliserade "nio fordon från regementet med 30 element" för att bekämpa lågorna.

Klockan 13.20 var brandmännen fortfarande på platsen och avslutade efterarbetet.