"Den som kritiserar att landet har haft en låg tillväxt har samtidigt inte förmågan att presentera en strategi för utveckling som inte nästan uteslutande går via skattesänkningar, som om det vore en silverkula som gör det möjligt för våra företag att producera, sälja och tjäna pengar", säger Pedro Nuno Santos.

Att tro att skattesänkningar är den enda lösningen för att "rädda företagen" är för infrastrukturchefen en "liten vision av den ekonomiska politiken" som "försenar landet i många år".

Pedro Nuno Santos utgick från Portugals behov av att förnya tågflottan för att exemplifiera sin vision av hur ekonomin och landet kan utvecklas.

"Vårt land har alltid varit mycket bra på att importera, vi köper mycket bra. Vi ger det inte möjlighet att göra det här", sade han och förklarade den strategi som regeringen följer när det gäller inköp av tågvagnar.

"Vad gör vi? Specifikationerna [för inköp av nya vagnar] håller på att utarbetas så att man, utan att bryta mot EU-lagstiftningen, garanterar att den som vill leverera tåg till Portugal måste tillverka dem här, måste montera dem här, måste införliva nationell produktion i tillverkningen av dessa tåg", sade han.

"Inte bara för att vi vill att företagare ska delta i just dessa tåg, utan för att vi vill att den nationella industrin i Portugal ska få kompetens inom en sektor som växer, så att vi i morgon, när det finns anbudsförfaranden för leveranser, har våra företag där för att presentera arbete som redan har utförts", betonade han.

"Och det är så vi kan utveckla en ekonomi, det är så vi kan utveckla ett land", avslutade infrastruktur- och bostadsministern.