Vid öppnandet av det tredje forumet för europeisk politisk dialog om flyktingar och migranter framhöll Cláudia Pereira, statssekreterare för integration och migration, den portugisiska regeringens intresse för att tillhandahålla information och undanröja byråkratiska hinder för integration.

Vaccination mot Covid-19 av papperslösa invandrare och flyktingar lyftes fram som "ett av exemplen" på Portugals insatser för att integrera dessa medborgare. Till listan över god praxis hör ett större politiskt deltagande av dem som valt Portugal för att leva och arbeta, med en "10-procentig" ökning av antalet röstande invandrare.

Denna ståndpunkt intog statssekreterare för integration och migration, Cláudia Pereira, vid öppnandet av det tredje europeiska politiska dialogforumet om flyktingar och invandrare i Lissabon, som anordnades av det internationella dialogcentret (KAICIID), nätverket för dialog och rådet för europeiska religiösa ledare/religioner för fred i Europa (ECRL/RfP Europe).

"Vad vi försöker göra är att integrera invandrare och flyktingar i alla åtgärder", genom att sprida information och undanröja byråkratiska hinder, förklarade regeringstjänstemannen. Claúdia Pereira påminde om utlänningarnas betydelse för landets demografi och socialförsäkringssystem. Under 2019 bidrog de till exempel med 884 miljoner euro.

Ett annat exempel på denna integration kommer från de lokala valen som hölls i september förra året. "Vi ökade antalet röstberättigade invandrare med 10 procent", sade chefen för integration och migration. I det senaste valen ökade antalet invandrare som valdes in i de lokala förvaltningsorganen, tillade hon.

I Portugal består 7 procent av befolkningen av invandrare, enligt uppgifter från utlännings- och gränsmyndigheten (SEF).