"Det är dags att diskutera prisbildningsmekanismen på ett effektivt sätt, nämligen frågan om huruvida priset bör behålla en marginalistisk logik, som helt klart straffar länder som Portugal, där andelen förnybar energi redan är särskilt stor", sade António Costa .

Enligt ledaren för den verkställande ledningen måste Europeiska unionen i detta sammanhang av energikris "behålla konsekvensen i målet att möta klimatkrisen, utan att bortse från alla åtgärder som kan vara nödvändiga för att bemöta bränslekrisen".

"En kris som naturligtvis inte kan ignoreras", betonade han.

Enligt premiärministern måste man som svar på den nuvarande krisen öka energiförbindelserna "så att det finns en verkligt integrerad och sammankopplad europeisk marknad", samt bredda räckvidden för sammankopplingar med tredjeländer "som också kan vara en källa till ren energi, som till exempel Marocko".

"Vi måste kunna diversifiera energikällorna, fokusera mer på grön väte och utöka portarna till naturgas, som är en övergångsenergi. Vi kan inte bara vara beroende av Ryssland, Turkiet och Algeriet, utan vi måste var och en stärka de transatlantiska förbindelserna här. Portugal är redan inkörsport för en tredjedel av den LNG som kommer från USA - vi kan och måste öka denna andel", försvarade han.