I informationen från ministern för hälsa och civilskydd på Madeira framhålls att kampanjen har lett till att befolkningen har varit "starkt ansluten" till kampanjen, vilket har lett till att det inte finns tillräckligt med vaccin, som "snabbt har tagit slut".

Denna avdelning i Madeiras verkställande organ påpekar att "ansträngningar har redan gjorts för att tidigarelägga leveransen av en ny sändning av vaccin, som ursprungligen var planerad till slutet av oktober".

På grund av denna situation kommer de vaccinationscentraler som är i drift "endast att förse befolkningen med vaccin mot covid-19".

I meddelandet konstateras att "så snart fler influensavacciner har mottagits" kommer skärgårdens hälsovårdsmyndigheter att informera befolkningen om detta.