Jag bytte ut mitt brittiska körkort på IMT den 5 augusti 2020 och fick då veta att det skulle ta ett år att få ett portugisiskt körkort! Jag fick ett provisoriskt pappersdokument som gav mig rätt att köra i Portugal, som endast var giltigt i sex månader och som jag sedan förnyade efter sex månader. Mitt officiella portugisiska körkort kom med posten i slutet av september i år, nästan 14 månader efter den ursprungliga ansökan. Detta är inte bara en skamlig försening i ett civiliserat land, utan också ett brott mot medborgarnas rätt till fri rörlighet. Jag skulle inte ha kunnat köra eller hyra en bil i ett annat land i Europa, Storbritannien eller någon annanstans med det tillfälliga sex månader långa tillfälliga papperskörkortet.

Jag vet inte om problemen på det skraltiga, smutsiga, otillräckliga kontoret i Faro (där det för övrigt är nödvändigt att anlita en tolk, eftersom ingen av personalen talar engelska) har att göra med personalbrist, låga löner, bristande ledarskap, otillräckligt tekniskt stöd eller något annat, men jag vet att IMT:s oförmåga att i god tid tillhandahålla ett körkort till invånare i Portugal, utlandsboende eller inte, är helt oacceptabelt.

Christine Burt.

Portugisisk medborgare