Enligt uppgifter från Europeiska statistikkontoret nådde volatiliteten i bränslepriserna för privat bruk en topp på 22,9 % i september, jämfört med en lägsta årlig inflation på -20 % som registrerades i maj 2020.

I maj hade priserna på bränsle och smörjmedel uppvisat en årlig inflationstakt på 22,7 % i EU.

Bland de 27 medlemsstaterna uppvisade Luxemburg (30,7 %) den högsta årliga ökningen, följt av Rumänien (29,3 %) och Slovenien (28,7 %), medan Irland (15 %), Italien ( 17,5 %), Finland (17,8 %) och Grekland (18,1 %) uppvisade de minsta ökningarna av priserna på bränslen och smörjmedel för privat bruk.

I Portugal hade priserna i september en inflation på 19,5 % på årsbasis, med en topp på 21,6 % i maj.