Enligt "Safe Cities Index 2021", som publiceras av "The Economist" och som listar de 60 säkraste städerna i världen att besöka, hamnar Portugals huvudstad på 28:e plats i den globala säkerhetsanalysen, en parameter som anses vara hög, med 70,1 poäng av 100 möjliga. När det gäller digital säkerhet behåller Lissabon sin 28:e plats, men sjunker i poängsättningen och registrerar 64,3 poäng.

Den största nedgången för huvudstaden noterades vid analysen av hälsa eller hälsosäkerhet, där Lissabon intar plats 49, bakom städer som New Delhi, Bogota, Bombay, Jakarta, Riyadh, Taipe eller Quito.

Lissabon gjorde mycket bra ifrån sig när det gäller infrastruktursäkerhet, med en 28:e plats, men med 77,4 poäng, vilket placerar staden i parametern "mycket hög".

Den bästa positionen uppnås dock i analysen av personlig säkerhet, där Lissabon hamnar på 9:e plats med 76,9 poäng.

Slutligen, när det gäller miljösäkerhet, ligger Lissabon återigen på 28:e plats med 74,3 poäng.

Det bör noteras att Köpenhamn/Danmark leder den globala rankningen (82,4 poäng). I de segmenterade analyserna framstår Sydney/Australien som ledande när det gäller digital säkerhet (83,2 poäng), Tokyo/Japan när det gäller hälsa och hälsoskydd (87,7 poäng), Hongkong/Kina när det gäller infrastruktursäkerhet (93,4 poäng), Köpenhamn/Danmark när det gäller personlig säkerhet (86,4 poäng) och slutligen Wellington/Nya Zeeland när det gäller miljösäkerhet (91,7 poäng).