Turistresor för invånare i Portugal ökade med 83,9 procent under andra kvartalet jämfört med samma period 2020, men låg fortfarande 35,4 procent under nivåerna före pandemin och genomfördes nästan uteslutande på nationellt territorium (96,9 procent).

"Under andra kvartalet 2021 genomförde invånare i Portugal 3,6 miljoner resor, vilket motsvarade en ökning med 83,9 procent jämfört med samma period föregående år (-57,6 procent under första kvartalet 2021), dock fortfarande under de värden som registrerades under andra kvartalet 2019 (-35,4 procent, då 5,6 miljoner resor genomfördes)", säger det nationella statistikinstitutet (INE).

Sett till resans destination skedde 96,9 procent på nationellt territorium, vilket motsvarade 3,5 miljoner resor, vilket är mer än 10 procentenheter över den andel som noterades under andra kvartalet 2019 (85,2 procent).

Omvänt "minskade resorna till utländska destinationer sitt uttryck" och begränsades till 111,7 tusen (3,1 procent av det totala antalet resor; 14,8 procent under andra kvartalet 2019).